Netwerk COPD
Netwerk CVRM
Netwerk Ouderen
Netwerk Oncologie
Schouder Netwerk
Netwerk Diabetes

Netwerk FVGO informatie

FVGO is een samenwerkingsverband van praktijken Fysiotherapie in de regio Gooi en Omstreken. De samenwerkingsvorm in een vereniging toegankelijk voor alle praktiserende fysiotherapeuten in bovengenoemde regio.

De vereniging stelt zich ten doel het ondersteunen van de praktijkvoering door haar leden op het gebied van de fysiotherapeutische zorg en het versterken van de marktpositie van haar leden in het zorgstelsel zowel als in onderhandelingen met andere (markt)partijen, als het bevorderen van alle belangen van haar leden welke voortvloeien uit de uitoefening van hun fysiotherapiepraktijk.

In het bijzonder zal de vereniging zich richten op de praktijkuitoefening in het kader van ketenzorg en geïntegreerde eerstelijnszorg. Anderszins, ook in het ontwikkelen van kwalitatieve en innovatieve fysiotherapeutische zorg door de leden in aansluiting op de geldende zorgstandaarden en zorgvraag en een daarop gerichte regiodekkend netwerk van samenwerking.

Missie en Visie

Missie

De Fysiotherapeuten "Vereniging" het Gooi en Omstreken is een dynamisch samenwerkingsverband in de regio Gooi, welke zorgproducten levert afgestemd op de zorgvraag en het aanspreekpunt vormt voor externen als het gaat om fysiotherapeutische zorgverlening.

Visie

Wij streven naar een regiodekkend netwerk van praktijken met kwalitatieve en innovatieve fysiotherapeutische zorg in aansluiting op de geldende zorgstandaarden en zorgvraag. Wij treden op als gesprekspartner en onderhandelingspartner naar relevante externen met het doel, de belangen te behartigen van alle aangesloten fysiotherapeuten.

Bestuur

Het nieuw aangetreden FVGO-bestuur, klik hier voor meer informatie.Zoek

Regionaal

De Google Maps Kaart toont de praktijken van het netwerk FVGO. In de regio Gooi en Omstreken zijn 45 praktijken in 13 plaatsten verbonden aan de FVGO.

Plaatsen

Zoek

Vind uw praktijk

Op deze pagina kunt u eenvoudig de praktijk vinden, die is aangesloten bij de FVGO.